Kurs ADR:   kurs ADR podstawowy,   kurs ADR specjalistyczny,   kurs Doradca ADR (DGSA)   |   kurs UNO - nalewaki
e-mail: ozon@kursadr.pl
 KURSY ADR   /   UNO 
kurs ADR podstawowy /specjalistyczny,   kurs Doradca ADR /DGSA,   kurs UNO
"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa
tel. 603  626  080                    e-mail: ozon@kursadr.pl MENU
CENA KURSU ADR / DORADCA ADR / UNO - nalewaki

  Strona główna    STRONA GŁÓWNA


  Doradca ADR (DGSA)    DORADCA ADR (DGSA)


  Cena kursu ADR    CENA KURSU / SZKOLENIA


  Terminy kursu ADR    TERMINY KURSU / SZKOLENIA


  Formularz zgłoszeniowy    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Wymagania: 21 lat, prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
- kurs ADR podstawowy        400 zł        (przedłużenie 350 zł)*
- kurs ADR specjalistyczny   200 zł        (przedłużenie 150 zł)*

kurs ADR podstawowy + specjalistyczny (np. cysterny)    600 zł        (przedłużenie 500 zł)*
przedłużenie - dotyczy osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR do dnia egzaminu
Opłata za zaświadczenie ADR (na konto Urzędu Marszałkowskiego)  50 zł.

Kurs ADR dla kandydatów na Doradcę ADR (DGSA)
Wymagania: 21 lat, wykształcenie wyższe, osoba niekarana za przestępstwa umyślne
Cena kursu Doradca ADR /DGSA:  1 400 zł

Kurs UNO (nalewaki)
Cena kursu UNO - nalewaki   450 zł  + opłata za egzamin na konto TDT


Szkolenie kierowców zawodowych:
- kwalifikacja wstępna przyspieszona   1 700 zł**
- szkolenie okresowe                                450 zł**
** przy zgłaszaniu kilku osób udzielamy rabat

Pozostałe kursy i szkolenia - cena do negocjacji


"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa prowadzi kurs ADR:      kurs ADR podstawowy,      kurs ADR specjalistyczny,      kurs Doradca ADR (DGSA),      kurs UNO - nalewaki.      Wykonujemy sprawozdania ADR.      Pełnimy obowiązki:      Doradcy ADR / DGSA,      inspektora BHP.