KURS ADR    KURS ADR PODSTAWOWY    KURS ADR SPECJALISTYCZNY    KURS DORADCA ADR    NALEWAKI - KURS UNO
e-mail: ozon@kursadr.pl
"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa tel. 603 626 080,   603 595 147         e-mail: ozon@kursadr.pl              
kurs ADR podstawowy,    kurs ADR specjalistyczny,    kurs Doradca ADR,    kurs UNO - nalewaki

MENU
CENA KURSU ADR, DORADCA ADR, UNO - nalewaki

  Strona główna    STRONA GŁÓWNA


  Doradca ADR (DGSA)    DORADCA ADR (DGSA)


  Cena kursu ADR    CENA KURSU / SZKOLENIA


  Terminy kursu ADR    TERMINY KURSU / SZKOLENIA


  Formularz zgłoszeniowy    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Wymagania: 21 lat, prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
- kurs ADR podstawowy        350 zł        (przedłużenie 300 zł)*
- kurs ADR specjalistyczny   250 zł        (przedłużenie 200 zł)*

kurs ADR podstawowy + specjalistyczny     600 zł    (przedłużenie 500 zł)*

+ opłata za zaświadczenie ADR (na konto Urzędu Marszałkowskiego)  50 zł
przedłużenie - dotyczy osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR do dnia egzaminu

Kurs ADR dla kandydatów na Doradcę ADR (DGSA)
Wymagania: 21 lat, wykształcenie wyższe, osoba niekarana za przestępstwa umyślne
Cena kursu Doradca ADR /DGSA:  1 400 zł

Kurs UNO (nalewaki)
Cena kursu UNO - nalewaki   450 zł  + opłata za egzamin na konto TDT
   152 zł

Pozostałe kursy i szkolenia - cena do negocjacji


"OZON" Firma Doradczo-Szkoleniowa prowadzi kurs ADR:      kurs ADR podstawowy,      kurs ADR specjalistyczny,      kurs Doradca ADR (DGSA),      kurs UNO - nalewaki.      Wykonujemy sprawozdania ADR.      Pełnimy obowiązki:      Doradcy ADR / DGSA,      inspektora BHP.